De Vereniging

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen die de wensen van zowel de stalhouders als leden zo goed mogelijk faciliteren. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor budgettering, onderhoud, inkoop en administratie van zowel de baten als de lasten.

Diverse commissies
Binnen de vereniging zijn er diverse commissies om taken te verdelen onder leden die dat op vrijwillige basis ter hand nemen. Op dit moment zijn er de volgende commissies:

Stalcommissie (3 personen)

De stalcommissie heeft tot taak alles omtrent de stalhouders te regelen en te faciliteren. Denk hierbij aan het maken van voerschema’s, corveeschema’s, indeling van de weide etc. Daarnaast zijn zij een tussenschakel tussen de stalhouders en bestuur. Mocht iemand een speciaal verzoek hebben (interne wisseling van stal b.v.) dan wordt er gezamenlijk gekeken naar de haalbaarheid en eventuele aanpassingen.

Kantinecommissie (3 personen)

Zij zorgen ervoor dat er voldoende voorraad aanwezig is, dat alles geregeld wordt bij verhuur van de accommodatie aan derden en dat de kantine een fijne plek is om te vertoeven.

Evenementencommissie (4 personen)

De evenementencommissie plant en regelt voor het gehele jaar diverse leuke activiteiten voor zowel leden als niet-leden. Denk hierbij aan clinics op zowel dressuur als springgebied, workshops etc.

Websitecommissie (2 personen)

Zij beheren de website en zorgen ervoor dat deze up to date is. Op dit moment (december 2019) ligt de focus op een nieuwe verfrissende site die goed en duidelijk weergeeft wat u bij ons kunt verwachten.

Wedstrijdcommissie (3 personen)

Wij zijn een actieve wedstrijdaccommodatie voor KNHS wedstrijden. Met name in de zomermaanden is er vrijwel iedere maand een leuke dressuurwedstrijd bij ons te rijden. De planning, organisatie en secretariaat is in handen van 3 personen die hier al jaren lang ervaring in hebben.

De leden
Er zijn diverse soorten leden binnen onze vereniging. Zo zijn er de stalhouders die naast stalhouder ook lid zijn van de vereniging alsook de KNHS (dit is verplicht als stalhouder), de externe leden die tevens gebruik maken van onze accommodatie en leden die via ons een KNHS lidmaatschap hebben. Deze laatste maken geen gebruik van de accommodatie. Als laatste hebben we ook ERE-leden. Zij ontvangen deze titel wegens donatie van tijd, inzet en/of middelen.